ASIAKASPALVELU

Yleisimpiin kysymyksiin löydät vastauksia ” Usein kysyttyä” –kohdasta.
Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi ota yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse.
Puhelinpalvelumme on avoinna arkisin klo. 11.00 – 13.00. Sähköposteihin pyrimme vastaamaan mahdollisimman pian.
Meillä on aina aikaa auttaa asiakkaitamme!

Asiakaspalvelu avoinna:

Arkisin klo. 11.00-13.00

Asiakaspalvelu puhelin:

020 7497 690

Asiakaspalvelu sähköposti:

info@expresskuva.fi

Osoite:

PL 6
61301 Kurikka

Puhelut kiinteästä verkosta: 8,35 snt/puh. + 16,69 snt/min –
matkapuhelimesta: 8,35 snt/puh. + 16,69 snt/min
Vid samtal från fasta nätet: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min –
från mobiltelefon: 8,35 snt/puh. + 16,69 snt/min

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Aihe

  Viesti

  Mikä on tilinumeronne?

  IBAN: FI07 3810 0000 0041 88
  Pankki: Swedbank
  BIC: SWEDFIHH

  Olen kadottanut kuvauslomakkeen, miten toimitaan?

  Kuvauslomakkeet ovat yksilöllisesti koodattuja, joten emme lähetä niitä sähköpostissa. Kuvaajalla on kuitenkin aina lomakkeita kuvauspaikalla, joten voitte täyttää lomakkeen kuvauksen yhteydessä.

  Voiko kuva-arkin leikata?

  Voit puolittaa minkä tahansa kuva-arkin, ja maksaa puolen arkin hinnan.

  Haluaisin tilata lisää kuvia, mitä teen?

  Ottakaa yhteyttä asiakaspalveluun.

  Voinko tehdä lisätilauksen vanhoista kuvista?

  Aiemmin kuvattuja kuvia löytyy arkistostamme. Ottakaa yhteyttä asiakaspalveluun, niin voimme selvittää löytyykö teidän kuvanne vielä järjestelmästämme.

  Voimmeko palauttaa kaikki kuvat samassa kuoressa?

  Kyllä, laittakaa kuitenkin kuoreen mukaan kaikkien laskujen palautuskuponki, niin palautukset kirjataan oikein.

  Voimmeko maksaa useamman kuvapaketin samalla laskulla?

  Useamman kuvapaketin maksaminen samalla laskulla voi johtaa maksujen väärikirjautumiseen, joten varminta on maksaa jokainen kuvapaketti omalla laskullaan ja viitenumerollaan.

  Kaj Kusnetsov
  Markkinointipäällikkö
  kaj@expresskuva.fi0400-249790
  Lea Perälä
  Myyntikoordinaattori
  lea@expresskuva.com0400-253116

   

  ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista 25.5.2018

  1. REKISTERINPITÄJÄ

  Express-Kuva Oy

  Postiosoite:
  PL 6
  6301 Kurikka

  2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

  Kaj Kusnetsov
  Express-Kuva Oy
  Puh. 0400-249790
  kaj@expresskuva.fi

  3. REKISTERIN NIMI
  Express-Kuva Oy asiakasrekisteri

  4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
  Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, oikeutetun edun ja asiakassuhteen perusteella.

  5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
  Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  Kuvatilausten ja kuvien toimittaminen.
  Ylläpidetään Express-Kuva Oy:n asiakastietoja asiakassuhteiden hoitoa varten.
  Sähköinen asiakasviestintä suostumuksen mukaan.
  Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

  6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

  nimitiedot
  yhteystiedot
  osoitetiedot
  puhelinnumero
  sähköpostiosoite
  tuote- ja tilaustiedot
  maksutiedot
  otetut valokuvat

  7. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Asiakkaita koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  Asiakkaalta itseltään kuvauksen yhteydessä täytettävällä lomakkeella, suoraan järjestelmään, puhelimitse tai sähköpostitse asiakaspalvelun kautta. Lomakkeilla annettavat tiedot syötetään järjestelmään, ja lomakkeet hävitetään asianmukaisella tavalla.

  8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
  Säilytämme Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista kaikkien Express-Kuvan sitoumusten täyttämiseksi seuralle ja kuvaukseen osallistujalle, eli niin kauan kuin voidaan olettaa osallistujan tilaavan kuvia valokuvauksesta. Express-Kuva voi olla velvoitettu säilyttämään joitain henkilötietoja pidempään kirjanpito- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen.

  9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
  Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi konsernin tuotanton työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

  10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
  Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

  11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
  Emme Luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

  Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

  12. EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA
  Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

  Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

  13. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
  Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

  Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostilla asiakaspalveluun.
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun.
  Käyttäjä voi tarkistaa omat tietonsa verkkopalvelustamme.

  Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

  Oikeus kieltää sähköinen viestintä
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen viestintä ilmoittamalla siitä sähköpostitse asiakaspalveluun info(at)expresskuva.fi.

  Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen
  Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

  Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

  Oikeus poistaa tiedot
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun. Rekisteröity voi myös itse poistaa rekisteröidyn tilin tiedot verkkopalvelustamme.

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa sähköpostilla asiakaspalveluun.

  14. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
  Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot, kuvauslomakkeet, hävitetään asianmukaisella tavalla, kun tiedot lomakkeista on syötetty järjestelmään ja tietojen oikeellisuus tarkistettu. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.

  15. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
  Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.